Docencia

Curso académico / Academic year / Année académique  2021/2022

Cálculo I (primeiro cuadrimestre). E.E. Aeronáutica e do Espazo. Campus de Ourense. Titulación: Grao en Enxeñaría Aeroespacial.

Ampliación de matemáticas (terceiro bimestre). Facultade de Ciencias. Campus de Ourense. Titulacións: Ciencias Ambientais, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Enxeñaría Agraria.

Toda a información publicada en moovi.uvigo.gal