Inicio

Profesor Iván Area Carracedo
Departamento de Matemática Aplicada II
E..E. Aeronáutica e do Espazo 
(Despacho 34)
Universidade de Vigo
Campus As Lagoas s/n
E-32004 Ourense
area en uvigo.gal
Teléfono: (+34) 988 387 247