Universidade de Vigo

Investigación

Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimir

Distintas liñas de traballo relacionadas coas chamadas “Funcións Especiais”. Several research topics related with "Special Functions". Différents domains des travaux relatifs à "Fonctions spéciales"

Pódense deducir os temas de interese a partir do resultado da procura no MathSciNet Mathematical Reviews da American Mathematical Society. The research interests can be deduced from the result of searching at MathSciNet Mathematical Reviews of American Mathematical Society. Des intérêts de recherche peuvent être déduits de le résultat de recherche á MathSciNet Mathematical Reviews of American Mathematical Society.

Tamén en temas relacionados co patrimonio cultural inmaterial de Galicia. Podes ver os nosos traballos no portal do proxecto Ronsel (2006-2010). Also in topics related with the intangible cultural heritage of Galicia. Our works are published at the website of project Ronsel (2006-2010). Aussi sur les questions liées au patrimoine culturel immatériel de la Galice. Vous pouvez voir nos œuvres dans le portail web du Proxecto Ronsel (2006-2010).